ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ

ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2017

Νο 2/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21

ΜΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 2017 (2)

ΤΕΥΔ 1