ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ

ΠΑΤΡΑ 28 – 2019                                                                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1471

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:                                             

                                          ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  1. Άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 275/2018 δικαστικής απόφασης.
  1. Έγκριση ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια υλικών

           στο Καρναβαλικό Εργαστήρι.

  1. Έγκριση προβολής Πατρινού Καρναβαλιού στο πλαίσιο των Παράκτιων

             Μεσογειακών Αγώνων 2019.

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων
  1. Έγκριση των ποσοτήτων και του κόστους των Μ.Α.Π. και γάλακτος σε

            εργαζομένους της Επιχείρησης σύμφωνα με την 101/2019 απόφαση του

             ΔΣ της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ