ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 31 – 1 -2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 280

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:                                              

                                           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2018 – Δ’ Τριμήνου
  2. Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2019
  3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Καρναβαλιού των Μικρών 2019 & εξειδίκευση  αντίστοιχων πιστώσεων
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού Κρυμμένου Θησαυρού 2019.
  5. Εξέταση και έγκριση προσφορών για την διεξαγωγή του χορού των      Μπουρμπουλιών.
  6. Έγκριση προϋπολογισμού της παράστασης «Σκαρτσοφόλι» από τη Θεατρική    Ομάδας Αγ. Δημητρίου Ζακύνθου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –                           

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                                                

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ