ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

                                                                        ΠΑΤΡΑ 13-12-17

                                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1422

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50 με θέματα συζήτησης:                                         

                                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων από το Δήμο Πατρέων για την κάλυψη της διαφοράς Εσόδων – Εξόδων του Προϋπολογισμού έτους 2019.
  3. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ