ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 18-12-17

 ΑΡ. ΠΡΩΤ:1452

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50 με θέματα συζήτησης:                                          

                                              

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

      1: Ψήφιση Πιστώσεων

       2. Έγκριση Βεβαιώσεων καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών

      3. Έκκριση της πρότασης 52 εκπρόσωπων των καρναβαλικών γκρουπ για την 

      οργάνωση του Κρυμμένου Θησαυρού του Π.Κ. 2019 από οργανωτική ομάδα των

      καρναβαλικών γκρουπ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –                           

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ