ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ.

 ΠΑΤΡΑ 14 – 2 – 2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 474 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 15.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:                                              

                                           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση οριστικού αναδόχου για την Υπηρεσία Ηχητικής κάλυψης Μεγάλων    Παρελάσεων του Π.Κ. 2019.

    2. Έγκριση οριστικού αναδόχου για την Υπηρεσία Ηχητικής – Φωτιστικής και     

        Προβολικής κάλυψης εκδηλώσεων του ΠΚ 2019.

  1. Έγκριση βεβαιώσεων καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών   
  2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Κρυμμένου Θησαυρού 2019 & εξειδίκευση πίστωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –                            

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                                                

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ