ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΠΑΤΡΑ 7 – 12 – 2018

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1398

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

                                        ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  1. Ψήφιση Πιστώσεων
  2. Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής
  3. Έγκριση Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης.
  4. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
  5. Έφεση κατά της υπ΄ αριθμόν 328/2018 και της υπ΄ αριθμόν 463/2018 οριστικών αποφάσεων (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) του Ειρηνοδικείου  Πατρών.
  6. Έγκριση έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2018 Γ΄ Τριμήνου.
  7. Έγκριση των υπηρεσιών για τη φύλαξη του Χριστουγεννιάτικου χωριού στην πλατεία Γεωργίου και των χριστουγεννιάτικων εγκαταστάσεων στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ