ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 8-3-2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 918

                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης.           

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση έκτακτης χρηματοδότησης από το Δήμο Πατρέων
  1. Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019.
  1. Έγκριση Τροποποίησης Χρηματοδότησης για την κάλυψη της Διαφοράς Εσόδων – Εξόδων 2019.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –                           

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ                                                                                

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ