ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

 ΠΑΤΡΑ 11 – 1 – 2019

 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 99 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:                                              

                                               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

  1. Ψήφιση Πιστώσεων.
  2. Έγκριση για τη σύναψη συνεργασίας της Επιχείρησης με Νομικό Σύμβουλο.
  3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού για την ηχητική κάλυψη των

         Μεγάλων Παρελάσεων του Π.Κ. 2019.

  1. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής Προέδρου στην Ιταλία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ