ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 4 – 1 – 2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 11

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:                                              

                                                ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δεσμεύσεων πίστωσης έτους 2018.
  2. Ψήφιση Πιστώσεων.
  3. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ΙΔΑΧ για το έτος 2019.
  4. Έγκριση απαλλαγής υπόχρεου παγίας προκαταβολής 2018
  5. Έγκριση παγίας προκαταβολής έτους 2019.
  6. Έγκριση δαπάνης κινητής τηλεφωνίας Προέδρου Δ.Σ. για το 2019.
  7. Έγκριση πρόσληψης διμηνητών.
  8. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.
  9. Έγκριση παραχώρησης υλικών στα καρναβαλικά πληρώματα για τις ανάγκες  κατασκευής των καρναβαλικών αρμάτων τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –   ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ