ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

     ΠΑΤΡΑ 24-1-2018

     ΑΡ.ΠΡΩΤ: 198

                                                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, διότι τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση, επείγουν έκτακτων αποφάσεων λόγω έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού των Μικρών 2018, αλλά και της ανάγκης έγκαιρης έγκρισης διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της Τελετής Λήξης.

                                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

      1.Έγκριση Προσυλλογισμού Καρναβαλιού των Μικρών 2018

     2.Έγκριση Προϋπολογισμού Τελετής Λήξης Π.Κ. 2018.

     3.Έγκριση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ηχητική και Φωτιστική κάλυψης και   

         Τελετής Λήξης Π.Κ. 2018

  1. Ψήφιση πιστώσεων
  2. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
  3. ‘Έγκριση ενοικίασης καρναβαλικών στοιχείων.
  4. Έγκριση παραχώρησης καρναβαλικών στοιχείων.

                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                              ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 

                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ