ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

 

  ΠΑΤΡΑ 16 – 11 – 2019

   ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1309

 

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

                                               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση των αποφάσεων Δ.Σ. υπ. αριθμ. 81 & 95/2018
  2. Ψήφιση Πιστώσεων.
  3. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης προμήθειας υλικών για κατασκευές στο Καρναβαλικό Εργαστήρι.
  4. Έγκριση ενοικίασης καρναβαλικών στοιχείων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιάλειας
  5. Επιλογή αφίσας Π.Κ. 2019
                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
            ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –   ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ
                         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ