ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ.

                                                                            ΠΑΤΡΑ 4 – 10 – 2019

                                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1167

 

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.30 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

                                               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανατροπή δεσμεύσεων
  2. Ψήφιση Πιστώσεων.
  3. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2017
  4. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιοοικονομικής Στρατηγικής 2019-
  5. Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2018.
  6. Έγκριση Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας 2018
  7. Έγκριση Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης

     8. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 81/2018 απόφασης του Δ.Σ           

        (Προϋπολογισμός κατασκευών Καρναβαλικών αρμάτων για το Π.Κ. 2019).

     9. Τροποποίηση απόφασης 82/2018 για δωρεά διάθεσης αναμνηστικών.

    10. Τροποποίηση απόφασης 70/2018 για μίσθωση χώρου στην πρώην Πειραϊκή 

         Πατραϊκή.

 

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                        ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                                                                                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –                           

                                                                                      ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

                                                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ