Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 20/1/2020     

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 192

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15.30 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2019 Δ’ Τριμήνου.

    (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.     Ορέστης    Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020.

       (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.         Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ΙΔΑΧ για το έτος 2020.

     (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.         Ορέστης    Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση προσωρινών αναδόχων για την Υπηρεσία ηχητικής κάλυψης Μεγάλων

    Παρελάσεων του ΠΚ. 2020.                                                            

     (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.         Ορέστης    Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση προϋπολογισμού δράσεων Καρναβαλιού των Μικρών έτους 2020.

     (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.     Ορέστης    Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση προϋπολογισμού θεάτρων δρόμου.

     (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ.       Ορέστης    Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία                     Μπέλεχα.    

  1. Ενημέρωση δράσεων για το Π.Κ. 2020.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 ΗΡΑ ΚΟΥΡΗ