Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 30/1/2020     

 ΑΡ.ΠΡΩΤ:367

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020              (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)
  1. Έγκριση οριστικού Αναδόχου για την ηχητική των Μεγάλων Παρελάσεων του Π.Κ.2020.                                                                                              (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)
  1. Έγκριση οριστικού Αναδόχου για την προμήθεια υλικών στο Καρναβαλικό          Εργαστήρι.                                                                                            (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)
  1. Έγκριση προϋπολογισμού Πανελλήνιου Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών  Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς»                                                                (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)
  1. Έγκριση παραχώρησης υλικών στα καρναβαλικά πληρώματα.                  (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)
  1. Εξειδίκευση πιστώσεων Οικ. Έτους 2020.                                                    (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)
  1. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής                                            (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)
  1. Συμπληρωματική – τροποποίηση της υπ.αριθμ.13/2020 απόφασης του Δ.Σ για   κατασκευές στο Καρναβαλικό Εργαστήρι                                              (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)
  1. Έγκριση διάθεσης καρναβαλικών στοιχείων.                                        (Εισηγητές: η πρόεδρος του Δ.Σ. κα Ήρα – Ειρήνη Κουρή και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημήτρης Δημησιάνος)
  1. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 133/2019 του Δ.Σ. «Επιτροπή Αξιολόγησης για την ενοικίαση και πώληση καρναβαλικών στοιχείων».                              (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ