Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 10/1/2020     

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 62

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δεσμεύσεων οικονομικού  έτους 2019. (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης    Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).
  2. Έγκριση απαλλαγής υπόχρεου παγίας προκαταβολής 2019 (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).3
  3. .Έγκριση παγίας προκαταβολής έτους 2020 (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).
  1. Συμπληρωματική – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 172/2019 απόφασης του Δ.Σ. (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).
  2. Έγκριση σύναψη συνεργασίας με νομικό σύμβουλο. (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).
  3. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 143/2019 απόφασης του ΔΣ  (Εισηγητές:  Πρόεδρος  Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)
  4. Εξειδίκευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2020. (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).
  5. Συμπληρωματική- τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 156/2019 απόφασης του Δ.Σ.(Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).
  6. Έγκριση προμήθειας αναμνηστικών για πώληση στο περίπτερο της Επιχείρησης (Πλατεία Τριών Συμμάχων). (Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).
  7. Έγκριση παροχής ΜΑΠ και γάλακτος σε εργαζομένους της Επιχείρησης, σύμφωνα και με την από 27/12/2019 γνωμοδότηση νομικού συμβούλου.(Εισηγητές: Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 ΗΡΑ ΚΟΥΡΗ