ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ.

 

                                                                            ΠΑΤΡΑ 22-6-2018                                                                                                         ΑΡ.ΠΡΩΤ: 906

 

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

                                          ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Ψήφιση πιστώσεων
  2. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης
  3. Παραγραφή αξιώσεων τρίτων.
  4. Έγκριση πώλησης κιγκλιδωμάτων
  5. Εισήγηση για το θέμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2019

 

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                       ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                                              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

        

                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ