ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗ

                                                                                           

 

 

                                                                          ΠΑΤΡΑ 20 – 7 – 2019

                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ: 988

 

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

                                           ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ψήφιση πιστώσεων
  2. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης
  3. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής
  4. Έγκριση δαπάνης για αγορά υδραυλικής ραουλιέρας (κουρμπαδόρος)
  5. Επιλογή νομικού συμβούλου για επικαιροποίηση και συμμόρφωση της    Επιχείρησης προς το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (CDPR)
  6. Έγκριση προϋπολογισμού κατασκευών καρναβαλικών αρμάτων & στοιχείων για το Π.Κ. 2019.
  7. Έγκριση δωρεάν διάθεσης αναμνηστικών.

 

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                               ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

                                                   ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ