ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στη διοργάνωση των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού ανέκαθεν δραστηριοποιούντο εθελοντικά πολίτες καρναβαλιστές με ουσιαστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την διεξαγωγή. Οι εθελοντές αυτοί αποτελούσαν την καρναβαλική επιτροπή και άλλες επιμέρους επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Από το κανονισμό της Κ.Δ.Ε.ΠΑ.Κ, τον οποίο και «κληρονομεί» η σημερινή Κοινωφελής Επιχείρηση, προβλέπονταν κάποιες αλλαγές στο πολυετές μοντέλο της καρναβαλικής επιτροπής, οι οποίες ωστόσο δεν εφαρμόστηκαν, με αποτέλεσμα να προκύπτει άμεσα η εφαρμογή τους ως αναγκαία για την εξέλιξη των διαδικασιών σχεδιασμού και οργάνωσης του καρναβαλιού.

Πρόκειται για τις εξής ενέργειες:

α) τη σύσταση γνωμοδοτικής ομάδας δημοτών
β) τη σύσταση γραφείου διαχείρισης εθελοντών,

Η γνωμοδοτική ομάδα δημοτών σύμφωνα με τον κανονισμό αποτελεί εθελοντική ομάδα εργασίας συμβουλευτικού χαρακτήρα, όπου στη προκειμένη περίπτωση προτείνεται να λειτουργήσει στο πρότυπο της παλιάς καρναβαλικής επιτροπής με κάποιες τροποποιήσεις, συμμετέχοντας συμβουλευτικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού. Θα είναι ολιγομελής με ετήσια θητεία και θα απαρτιστεί από παλιά μέλη της καρναβαλικής επιτροπής, έμπειρους καρναβαλιστές και νέα πρόσωπα. Την σύνθεση της θα εισηγηθεί ο πρόεδρος στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτή η ομάδα μετέπειτα θα συνθέσει την διακλάδωση των επιμέρους ομάδων εργασίας ανά εκδήλωση (επίσης ολιγάριθμων) χρησιμοποιώντας άτομα από τους υπόλοιπους εθελοντές.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού 2016 απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  1. Αδαμόπουλος Γιώργος                   
  2. Αναστασόπουλος Νίκος
  3. Ηλιόκαυτος Νίνος                                                
  4. Καραγκούνης Χρήστος                                                                   
  5. Κοψίνης Γιάννης
  6. Παΐζη Ασπασία
  7. Πολυδωρόπουλος Άγγελος
  8. Σύρος Αθανάσιος
  9. Χανουμίδης Ανέστης