ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2610 390921
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2610 390915
ΚΡΥΜ/ΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ – ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ 2610 390910
ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 2610 390914
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΙΚΡΩΝ 2610 314486
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΒΟΛΗ 2610 390912
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2610 390911
ΚΛΗΤΗΡΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2610 390913
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2610 313004,
2610 313819
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2610 390922,
2610 390920
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2610 390917
ΤΑΜΕΙΟ 2610 390924
 
FAX  
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ 2610 346198
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2610 320007

EMAIL:
info@carnivalpatras.gr