(Ελληνικά) Πρώτη εμφάνιση των αρμάτων του Δήμου, κρουστά από Bloco Swingueira και “Τα καλύτερά μας”