Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων

ΩΧΤΕΩΞΙ-Η7Ν_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΨΛ55ΩΞΙ-ΚΒ8_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ1_2021-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 9_12_2021 (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

pararthma_glwssomatheias__Α2_12_2020_el_GR