Περίληψη διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής και προβολικής κάλυψης της τελετής λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2020

 

                                                 

Πάτρα 07-2-2020

Αρ. πρωτ.: 543

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ, διακηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για την Μίσθωση – Εγκατάσταση, Λειτουργία και Αποξήλωση μηχανημάτων για την ηχητική, φωτιστική και προβολική κάλυψη της Τελετής Λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2020, προϋπολογισμού 25.000,00 € (είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ) + ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.30 πμ (11.00 πμ ώρα λήξης  παραλαβής των προσφορών) στα γραφεία  της Κοινωφελούς, στην Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένη γραπτή προσφορά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, μέχρι την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή να αποστείλουν την προσφορά τους στην  επιχείρηση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από 09.00 έως 14.00 από το Τμήμα Προμηθειών της Κοινωφελούς (Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα), Τηλ. 2610 390917, 2610 314486 απ’ όπου μπορούν να προμηθευτούν και το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέτης και διακήρυξης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΗΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΧΟΥ ΛΗΞΗ

ΤΕΥΔ

ΗΧΟΣ – ΦΩΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΛΗΞΗΣ 2020 (1)