Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φωτό και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων Πατρινού Καρναβαλιού 2020

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 50, Πάτρα 26333

Τηλ.: 2610 390912

Email: info@carnivalpatras.gr

           latfet2@gmail.com

ΠΑΤΡΑ  27/12/2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2098

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Κ. 2020

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας για τις ανάγκες προβολής του Π.Κ. 2020, αλλά και για το αρχείο της, ενδιαφέρεται να αναθέσει την φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεών του.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, έως την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13.00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 50 – Πάτρα. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

δ. Δήλωση παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων για κάθε χρήση των φωτογραφιών και των βίντεο προς την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας για το προβλεπόμενο στο αρ. 29 του Ν. 2121/1993 χρονικό διάστημα.  

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν κατά την διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και είναι υποχρεωτικά για  την υπογραφή της.

Θα επιλεγεί εκείνος που θα τηρεί τις προδιαγραφές και θα έχει δώσει την μικρότερη οικονομική προσφορά. 

Α. Φωτογραφίες:

Απαιτούνται φωτογραφίες από όλες τις εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, από τις οποίες θέλουμε τουλάχιστον τις καλύτερες 50 φωτογραφίες από κάθε εκδήλωση.

Δέκα φωτογραφίες θα αποστέλλονται άμεσα μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης με email για τις ανάγκες προβολής του Π.Κ. 2020 οι οποίες και θα προωθούνται άμεσα στα ΜΜΕ συνοδευόμενες από σχετικό Δελτίο Τύπου.

Το σύνολο των φωτογραφιών θα παραδοθεί μετά το πέρας των εκδηλώσεων του Π.Κ. 2020.

Ανώτερο κόστος 2500 € πλέον Φ.Π.Α

Β. Βίντεο

  1. Απαιτούνται βίντεο από όλες τις εκδηλώσεις του Π.Κ. 2020 που θα σας υποδείξουμε. Τα βίντεο όταν θα παραδοθούν θα είναι μονταρισμένα. Η παράδοσή τους θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του καρναβαλιού.
  2. Δημιουργία ενός τηλεοπτικού spot διαρκείας 30’’ για την προβολή του Π.Κ. 2020 το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμο το αργότερο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Ανώτερο κόστος 4.000 € πλέον Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg ανάλυσης τουλάχιστον 10ΜΒ.

Τα βίντεο θα είναι υψηλής ανάλυσης HD ή 4Κ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Ήρα – Ειρήνη Κουρή