ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΠΑΤΡΑ 4 – 11 -2020       

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1623

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.-  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 16.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση κατάθεσης αιτήματος παραχώρησης του χώρου των Παλαιών Σφαγείων προς το Δήμο Πατρέων.
  2. Προγραμματισμός Καρναβαλιού 2021
  3. Καταβολή αναδρομικών αποδοχών στους δημοσιογράφους – υπαλλήλους ΙΔΑΧ της Επιχείρησης Κωνσταντίνο Μπουλμπασάκο και Ιωάννη Μουγγολιά βάσει της υπ’ αριθμ. 2/17805/0022/13.03.2013 ΚΥΑ, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 1401/01.07.2019 αίτησή τους.
  4. Αίτημα μετακίνησης κατ’ άρθρο 15 Ν. 4257/2014 υπαλλήλου Π.Ε. από το Δήμο Πατρέων προς Ν.Π.Ι.Δ. με τη επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας για την προσωρινή κάλυψη της θέσης του Διευθυντή της Επιχείρησης για την αντιμετώπιση άμεσων υπηρεσιακών αναγκών της.

ΦΕΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ