ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 21 – 2 – 2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 583                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:             

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανατροπή δεσμεύσεων.
  2. Έγκριση προϋπολογισμού εκδηλώσεις «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυνθος».
  3. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.
  4. Έγκριση Προϋπολογισμού εκδήλωσης Σωματείου Ορφέα.
  5. Έγκριση ψηφιακών εκτυπώσεων για την προβολή του Π.Κ. 2019.
  6. Έγκριση κατασκευής καρναβαλικών στολών για τα Λαϊκά Φροντιστήρια.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ