Πρόκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 23/09/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1137

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 16.00 μέσω τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 1.Εγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

2. Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

3. Ορισμός Διευθύντριας στην ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας

(Εισηγήτρια:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

4. Αποδοχή αιτήματος Συλλόγου Λευκαδίων Πάτρας «Η Φανερωμένη

Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Ήρα – Ειρήνη Κουρή