Πρόσκληση Έκτακτου Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας

ΠΑΤΡΑ  3 – 2 – 2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 429

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Παρασκευή 5 Μαρτίου  2021 και ώρα 16.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Ο έκτακτος χαρακτήρας της Συνεδρίασης οφείλεται στο γεγονός ότι το χρόνος μέχρι την λήξη των εκδηλώσεων του Π.Κ. 2021 είναι πλέον ελάχιστος και θα πρέπει να παρθούν αποφάσεις από το Σώμα για τα θέματα της Η.Δ. ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίηση τους

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 31/2021 Απόφασης του Δ.Σ. Έγκριση εξειδίκευσης του

     Προϋπολογισμού για το 56ο Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού»

    (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη      των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Εξειδίκευση Πιστώσεων

     (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση καθορισμού τιμής πώλησης καρναβαλικών υγειονομικών μασκών.

     (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –                            

 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ