Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχεδιασμό έντυπου προγράμματος Πατρινού Καρναβαλιού 2020

ΠΑΤΡΑ  27/01/2020

Α.Π. : 333

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                        

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                              

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα

 Τ. Κ. : 26500                                          

Τηλέφωνο: 2610 390917, 390912

Fax: 2610 346198                                                

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας στο πλαίσιο προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού του 2020, ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία γραφιστικού σχεδιασμού εντύπου και καλεί γραφίστες με έδρα την Πάτρα να καταθέσουν τις προτάσεις τους (καλλιτεχνικές και οικονομικές), συνολικού προϋπολογισμού 300,00 € συν ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6117.0000 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020.

Τεχνικές προδιαγραφές εντύπου:

Η υπηρεσία αφορά τον σχεδιασμό του Προγράμματος του Πατρινού  Καρναβαλιού 2020, το οποίο θα είναι δίπτυχο 12σέλιδο, με καρφίτσα. Διαστάσεις 23 πλάτος ανοιχτό Χ 20 ύψος. Τετραχρωμία.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στέλνουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, Πάτρα α όροφος.  Στην αποστολή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνό (κινητό και σταθερό) και το email τους.

Για πληροφορίες κ. Μπουλμπασάκος Κωνσταντίνος, τηλ. 2610 390912, 6945956871

Διάρκεια υποβολής προσφορών: 27/01/2020 έως 03/02/2020

ΟΡΟΙ

Η σχεδίαση του εντύπου θα γίνει βάση των κειμένων που θα δοθούν στο γραφίστα από το αρμόδιο τμήμα της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Ο γραφίστας θα πρέπει να παρουσιάσει τουλάχιστον τρεις προτάσεις από τις οποίες θα επιλεγεί η μία και θα έχει την ευθύνη να αποσταλεί το δημιουργικό που επιλέχτηκε, αφού γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας στο email που θα του υποδειχθεί.

Η παράδοση των προτάσεων θα γίνει από δύο έως πέντε ημέρες, μετά την παράδοση των αντίστοιχων κειμένων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση της εργασίας του, με την έκδοση ισόποσου τιμολογίου και κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Απαραίτητα προσόντα

Πτυχίο Graphic design ΤΕΙ, δημόσιου ή ιδιωτικού ΙΕΚ

Η Πρόεδρος

 Ήρα – Ειρήνη Κουρή