Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Βραβεία Καρναβαλιού των Μικρών

 ΠΑΤΡΑ  05/02/2020

Α.Π. : 467

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ                                                                                       

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Δυμαίων 50 Πάτρα

 Τ. Κ.          : 26500                                          

Τηλέφωνο  : 2610 390917, 390912

Fax              : 2610 346198                                               

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού των Μικρών του 2020, ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια σαράντα (40) τμχ αναμνηστικών βραβείων, συνολικού προϋπολογισμού 800,00 € συν ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6471.0007 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020.

Τεχνικές προδιαγραφές βραβείου:

Ξύλινο αναμνηστικό ύψους 15 cm έγχρωμο το οποίο θα απεικονίζει τη φιγούρα του επισυναπτόμενου αρχείου και θα εδράζεται σε ξύλινη βάση διαστάσεων 14χ9 cm & πάχους 5mm που θα φέρει τα λογότυπα της Επιχείρησης του Καρναβαλιού τα οποία θα αποσταλούν στον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία – παραγωγή σχετικών αγαθών θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως και την Δευτέρα  10.02.2020 και ώρα 13.00, στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, Πάτρα α όροφος.  Στην αποστολή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνό (κινητό και σταθερό) και το email τους.

Για πληροφορίες κα Κουράτου Βασιλική,  τηλ. 2610 314486, 2610 390917

Διάρκεια υποβολής προσφορών: 05/02/2020 έως και 10/02/2020

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση της προμήθειας, με την έκδοση ισόποσου τιμολογίου και κατόπιν συνεννόησης με την οικονομική υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

 Η Πρόεδρος

 Ήρα – Ειρήνη Κουρή