Πρόσκληση σε Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας

ΠΑΤΡΑ 1/11/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1315

Προς

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16.00 μέσω τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 . Προγραμματισμός δράσεων Πατρινού Καρναβαλιού 2022

 (Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Καθορισμού τιμών για την πώληση και εκμίσθωση καρναβαλικών στοιχείων

 (Εισηγήτρια:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή) & η Διευθύντρια κα Σοφία   Χρυσοπούλου)

3.Έγκριση καρναβαλικών δράσεων την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου

 (Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια κα Σοφία   Χρυσοπούλου) 

4 Συγκρότηση επιτροπών για τους τρείς Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Αφισών του Π.Κ.2022

 (Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Διευθύντρια κα Σοφία Χρυσοπούλου) 

 5.Παραχώρηση δίκυκλου της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας στο Τμήμα Κίνησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια κα Σοφία Χρυσοπούλου) 

                                                                                     

                                                                                         Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                         Ήρα – Ειρήνη Κουρή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Δημησιάνος Δημήτρης
 2. Δραγώτης Κώστας
 3. Αγγελής Απόστολος
 4. Μαγιάκης Γιώργος
 5. Λαζαρίδου Μαρία
 6. Γκέκα Ελένη
 7. Μαρκέτος Κώστας
 8. Κουρμπανά Μαρία
 9. Χρυσανθακόπουλος Νίκος
 10. Γιαννακόπουλος Γιάννης
 11. Μελάς Παναγιώτης
 12. Λέκκα Ελένη
 13. Νιάρου Μαρία
 14. Πετρίτσης Γιώργος
 15. Σίμου Αικατερίνη
 16. Χρυσοβιτσάνος Νίκος
 17. Καρβουνιάρης Γιώργος
 18. Λύρας Δήμος
 19. Μιαούλη Λίλα
 20. Κοσπέτα Κωνσταντίνα
 21. Πολυμεροπούλου Βασιλική
 22. Άκια Σταμάτη
 23. Ψωμάς Πέτρος
 24. Δραγώτης Ευθύμιος
 25. Πολίτης Στάθης
 26. Πατούχας Χρήστος