Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 29/5/2020     

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1156

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 21.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2020 Α’ Τριμήνου.

(Εισηγητές ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

2.Εξειδίκευση Πιστώσεων.

(Εισηγητές ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

3.Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής.

(Εισηγητές ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

4.Οριστική εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την εταιρία “ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” σε σχέση με την με αριθμό κατάθεσης 3642/2019 αγωγής της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (Νέα Τακτική Διαδικασία)”

(Εισηγητές Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ