Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου

ΠΑΤΡΑ 3 – 12 – 2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1476

ΠΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ν. 16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17.30 η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:                                                 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 1. Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας και

    ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας 

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΠ –  Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου)

 1. Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής

 (Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου).   

 1. Ανανέωση επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων

   Συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το

   Ν. 4782/2021

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου).   

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                      

Ήρα – Ειρήνη Κουρή

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Δημησιάνος Δημήτρης
 2. Δραγώτης Κώστας
 3. Αγγελής Απόστολος
 4. Μαγιάκης Γιώργος
 5. Λαζαρίδου Μαρία
 6. Γκέκα Ελένη
 7. Μαρκέτος Κώστας
 8. Κουρμπανά Μαρία
 9. Χρυσανθακόπουλος Νίκος
 10. Γιαννακόπουλος Γιάννης
 11. Μελάς Παναγιώτης
 12. Λέκκα Ελένη
 13. Νιάρου Μαρία
 14. Πετρίτσης Γιώργος
 15. Σίμου Αικατερίνη
 16. Χρυσοβιτσάνος Νίκος
 17. Καρβουνιάρης Γιώργος
 18. Μιαούλη Λίλα
 19. Κοσπέτα Κωνσταντίνα
 20. Άκια Σταμάτη
 21. Ψωμάς Πέτρος
 22. Δραγώτης Ευθύμιος
 23. Πολίτης Στάθης