Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 3/7/2020     

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1262

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 17.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1: Προτάσεις για το Καρναβάλι 2020-21 του μέλους του Δ.Σ. κυρίας Ελένης Γκέκα

    (Εισηγήτρια το μέλος του Δ.Σ. κυρία Ελένη Γκέκα)

2: Εξειδίκευση πιστώσεων Οικ. Έτους 2020

    (Εισηγητές: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη

     των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κυρία Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια υλικών για καρναβαλικές κατασκευές.   

    (Εισηγητές: ΗΗ Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη       των  Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κυρία Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση κατασκευής καρναβαλικού άρματος, καρναβαλικών στοιχείων στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου του Προγράμματος Sparc.                                                                                   

 (Εισηγητές: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των  Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κυρία Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.                                        (Εισηγητές: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των  Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κυρία Μαρία Μπέλεχα)
  1. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής.

    (Εισηγητές: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊστατων  Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κυρία Μαρία Μπέλεχα)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ