Πρόσκληση σε Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΑΤΡΑ 29 – 4 – 2021

 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 679

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 και ώρα 16.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη*.

  • Σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

      ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2021

     (Εισηγήτριες: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη          των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση παραγραφής αξιώσεων τρίτων

     (Εισηγήτριες: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη          των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση Διενέργειας Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιδεών για τη δημιουργία

    Θεματικού Πάρκου – χώρου Αναψυχής, καλλιτεχνικών δράσεων,           

     εξερεύνησης και παιχνιδιού στον περιβάλλοντα χώρο των Παλιών     

     Σφαγείων.

     (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

  1. Έγκριση Διενέργειας Πανελλήνιου Διαγωνισμού για τη δημιουργία

    Σήματος (Λογοτύπου) της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας.

   (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –                           

 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ