Πρόσκληση σε Τακτικό Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 31 – 3 – 2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 559

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 16.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Δ΄ Τριμήνου 2020

     (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη      των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022- 2025

     (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Τροποποίηση της υπ΄ άριθμ: 123/2019 Απόφασης Δ.Σ.

    (Εισηγήτρια Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

  1. Απολογισμός δράσεων Πατρινού Καρναβαλιού 2021

   (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση παράτασης σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών

   (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφών

     (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Εξειδίκευση Πιστώσεων

     (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση διάθεσης και τιμής πώλησης κόμικ

   (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής

 (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των   Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Διάθεση αναμνηστικών Πατρινού Καρναβαλιού 2021

  (Εισηγήτριες Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη των  Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ –                           

 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ