Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας

ΠΑΤΡΑ 18/10/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1228

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 16.00 μέσω τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 1.Τακτοποίηση ταμειακής εκκρεμότητας και  μεταφορά τραπεζικών

     λογαριασμών στο Δήμο Ερυμάνθου

 (Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου). 

  1. Έγκριση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου).   

  1. Ανατροπή δεσμεύσεων Οικ. Έτους 2021

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου).   

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων   

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου).   

  1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού αφισών για το Π.Κ. 2022.

  (Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου).   

  1. Έγκριση απονομής βραβείων πληρωμάτων Κρυμμένου Θησαυρού του Π.Κ. 2021.

    (Εισηγήτρια:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη)

  1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Καθορισμού τιμών για την πώληση & εκμίσθωση καρναβαλικών στοιχείων

   (Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της      ΚΕΔΗΠ  –  Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου).   

  1. Έγκριση σήματος της ΚΕΔΗΠ για διοικητική χρήση – Έγκριση απόφασης για προώθησης της διαδικασίας έγκρισης του εμπορικού σήματος από το Υπουργείο Ανάπτυξης – Έγκριση τροποποίησης λογότυπου για εκτύπωση καρναβαλικών λαβάρων.

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΠ  –  Καρναβάλι Πάτρας κα. Σοφία Χρυσοπούλου).   

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Ήρα – Ειρήνη Κουρή