Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. με Τηλεδιάσκεψη

ΠΑΤΡΑ 4/05/2020     

 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 1072

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 και ώρα 18.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανατροπή δεσμεύσεων

       (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

      των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Εξειδίκευση Πιστώσεων οικ. Έτους 2020

         (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η 

       Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – τεχνικών προδιαγραφών και 

       κατάρτισης όρων διακήρυξης για την προμήθεια υλικών για καρναβαλικές    

        κατασκευές.

       (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η  

        Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Ενημέρωση για την μετακίνηση των καρναβαλικών πληρωμάτων από τον Α.Σ.Ο.

      (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή).

—————————————————————————————–

ΦΕΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ