Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 9/07/2021

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 936

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                      

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 16.00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και θέματα συζήτησης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

  1. Έγκριση μη άσκησης έφεσης κατά της υπ. αριθμ 335/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών.

(Εισηγητές: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & ο Νομικός Σύμβουλος της Επιχείρησης)

  1. Μετάταξη του υπαλλήλου ΙΔΑΧ της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας κ. Χαράλαμπου Φιλίππου από Υ.Ε. και Δ.Ε. λόγω εμπειρίας.

 (Εισηγητές: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & ο Νομικός Σύμβουλος της Επιχείρησης)

  1. Έγκριση όρων Ιδιωτικού Συμφωνητικού της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας με τον κ. Αντώνη Παπαντωνόπουλου περί παραχώρησης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του χρησιμοποιούμενου από την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας λογοτύπου.

 (Εισηγητές: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & ο Νομικός Σύμβουλος της Επιχείρησης)

  1. Έγκριση σχεδίων καρναβαλικών κατασκευών και προϋπολογισμού αυτών

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Έγκριση προμήθειας υλικών για τις καρναβαλικές κατασκευές

 (Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων

(Εισηγήτριες:  Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή & η Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιχείρησης κα. Μαρία Μπέλεχα)

  1. Ορισμός Επόπτη ψηφιακών υπογραφών της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας

(Εισηγήτρια: Η Προέδρος  του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Ήρα – Ειρήνη Κουρή