Χρόνια πολλά και αγωνιστικά!

Η κατασκευή από το Καρναβαλικό Συνεργείο και τα μηνύματα πολλαπλά. Χρόνια πολλά και αγωνιστικά!

Η Πρόεδρος

της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

Ήρα Ειρήνη Κουρή