ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΟΛΩΝ 2020

ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2020

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Πατρινού Καρναβαλιού σε συνεδρίαση της την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και λαμβάνοντας τις ενστάσεις των πληρωμάτων κατέληξε και αποφάσισε στην τελική σειρά της παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού 2020.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ 2020 ΠΥΛΕΣ τελικο (1)

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2020

Στολές Πληρωμάτων 2020

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2020

 

Στολές περασμένων ετών

Στολές πληρωμάτων 2019

Στολές πληρωμάτων 2018

Στολές πληρωμάτων 2017