Ευχαριστίες προέδρου ΚΕΔΗΠ Ήρας Κουρή προς υπηρεσίες του Δήμου για το Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Καρναβαλιού Sparc

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων-Καρναβάλι Πάτρας ευχαριστεί θερμά το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, το Τμήμα Αυτεπιστασίας Κοινόχρηστων Χώρων Κτιρίων, τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού-Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Πρασίνου-Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Πατρέων για την πολύτιμη συνεισφορά και συμβολή τους στην επιτυχία του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ Καρναβαλιού Sparc που πραγματοποιήθηκε από 21 έως και 27 Σεπτεμβρίου στα Παλαιά Σφαγεία και άλλους χώρους της πόλης μας.

Η πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ

Ήρα Ειρήνη Κουρή