Ευχαριστίες Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων-Καρναβάλι Πάτρας προς τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων-Καρναβάλι Πάτρας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, στο Τμήμα Αυτεπιστασίας Κοινόχρηστων Χώρων Κτιρίων – Ηλεκτροφωτισμού και στο Γραφείο Κίνησης Οχημάτων και στους εργαζόμενους που συνέβαλαν τα μέγιστα για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2020 και για την γενικότερη εικόνα της πόλης καθ΄ όλη την καρναβαλική περίοδο.