Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ.

ΠΑΤΡΑ 26/02/2020     

 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 827

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού Τελετής Λήξης Π.Κ. 2020

      (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η       

      Προϊσταμένη των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση οριστικού Αναδόχου για την ηχητική, φωτιστική και προβολική κάλυψη

       της Τελετής Λήξης του Π.Κ.2020

       (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

       των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση καταβολής Συγγενικών δικαιωμάτων στον Αστικό Μη Κερδοσκοπικό

       Οργανισμό G.E.A.

       (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

       των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση δημιουργίας στολών για το Λαϊκό Φροντιστήριο και μελών Συλλόγων.

     (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη     

     των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Εξειδίκευση Πιστώσεων Οικ. Έτους 2020.

      (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

       των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής.

      (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

       των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση ονοματοδοσίας βραβείων Κρυμμένου Θησαυρού και Πατρινού

       Καρναβαλιού.

       (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ