Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ.

 ΠΑΤΡΑ 28/02/2020     

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 850

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Τακτική Συνεδρίαση Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 και ώρα 16.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανατροπή Δεσμεύσεων Οικ. Έτους 2020

        (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

       των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας της Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους

        2020.

       (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

       των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Εξειδίκευση Πιστώσεων Οικ. Έτους 2020.

       (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

       των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση κόστους δημιουργίας στολών για το Λαϊκό Φροντιστήριο και μελών  

        Συλλόγων.

      (Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή και η Προϊσταμένη 

       των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής.

        (Εισηγητές: ο Διευθυντής της Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, η Προϊσταμένη

        των Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΗΡΑ – ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΡΗ