(Ελληνικά) ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ