Η βαθμολογία του 56ου Κ.θ.

Η βαθμολογία των πληρωμάτων του 56ου Κρυμμένου θησαυρού μέχρι τώρα…