Παλαιά Σφαγεία

Παλαιά Σφαγεία: Κυψέλη δημιουργίας και προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού μέσω του προγράμματος SPARC.

Ο Δήμος Πατρέων υλοποιεί το έργο για τη διαμόρφωση των χώρων των Παλαιών Σφαγείων σε Κέντρο Δημιουργικής Βιομηχανίας με επίκεντρο το Πατρινό Καρναβάλι, με βάση σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου. Από τον Απρίλιο 2019, οπότε υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε το εργοτάξιο του αναδόχου, οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης των χώρων έχει μέγιστη διάρκεια μέχρι τον Απρίλιο το 2020. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική κατεύθυνση εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού επεκτείνοντας την δραστηριότητα εκτός των ορίων της καρναβαλικής περιόδου και καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τίτλος του έργου του προγράμματος SPARCείναι «Δημιουργικοί κόμβοι με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω της Αξιοποίησης Πόρων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Ειδικός στόχος του SPARCείναι η Αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομιάς ως εδαφικό πλεονέκτημα των περιοχών του προγράμματος. Ο γενικός στόχος του έργου SPARCσυνίσταται στην αξιοποίηση της Φυσικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς των συμμετεχουσών περιοχών ώστε να γίνουν τουριστικοί προορισμοί σημαντικής αξίας. Περιλαμβάνεται η δημιουργία τοπόσημων κέντρων για την παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και αναψυχής. Σε αυτά συστήνεται και εκπαιδεύεται ένα οικοσύστημα τοπικών φορέων που αναπτύσσουν διατομεακά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Στις περιοχές του έργου υπάρχουν πολιτιστικοί πόροι που μπορούν να τροφοδοτήσουν τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Το SPARCεπιδιώκει να αναδείξει αυτούς τους πόρους και να προτείνει τρόπους αξιοποίησής τους.

 

Εταιρικό σχήμα

 1. Επικεφαλής εταίρος: Δήμος Πατρέων
 2. Εταίρος 2: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
 3. Εταίρος 3: Επιμελητήριο Αχαϊας
 4. Εταίρος 4: Σύνδεσμος Θεάτρου Απούλιας
 5. Εταίρος 5: Περιφέρεια της Απούλιας
 6. Συνδεδεμένος Εταίρος 6: Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων Καρναβάλι Πάτρας

Οι πιο σημαντικές δράσεις του έργου SPARC είναι η δημιουργία και η λειτουργία τριών χώρων δικτύωσης και δημιουργικής βιομηχανίας:

 • Πάτρα με θέμα το Καρναβάλι
 • Πουτινιάνο με θέμα το Καρναβάλι
 • Μπάρι με θέμα τη δημιουργική βιομηχανία στην Περιφέρεια της Απούλιας

Μέσω του έργου πραγματοποιείται ανακαίνιση του συγκροτήματος των Παλαιών Σφαγείων της Πάτρας και πιο συγκεκριμένα η τελική διαμόρφωση των χώρων θα περιλαμβάνει:

 1. Κτίρια διοίκησης.
 2. Χώρο προβολής του Πατρινού Καρναβαλιού.
 3. Χώρο προβολής της ιστορίας του Καραγκιόζη και παρουσίαση του τρόπου εργασίας δημιουργού φιγούρων του Καραγκιόζη.
 4. Χώρο παρουσίασης καρναβαλικών δημιουργιών, στολών, καπέλου, μάσκας και άλλων κατασκευών, με παρουσίαση της δουλειάς των δημιουργών σε πραγματικό χρόνο.
 5. Χώρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με έμφαση στο καρναβάλι και το Καραγκιόζη.
 6. Χώρο παρουσίασης της διαδικασίας κατασκευής και αναπαραγωγής προϊόντων των δημιουργών σε τρισδιάστατη απεικόνιση. (3D scanning- 3D printing).
 7. Πολυχώρο εκδηλώσεων.
 8. Χώρο περιοδικών εκθέσεων συνυφασμένων με τις δράσεις του έργου.