ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στοιχεία Επιχείρησης:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ
Ακτής Δυμαίων 84
Παλαιά Σφαγεία – Πάτρα
Τηλ.: 2610 361750, 2610 390910

ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την ιστοσελίδα της επιχείρησης για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της ιστοσελίδας, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών. Η επιχείρηση λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών της και για το λόγο αυτό εφαρμόζει την ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών και συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό & κανονιστικό πλαίσιο. Ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι να σας ενημερώσουμε για το πώς συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν, όπως τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε εσείς, επιλέγοντας να λάβετε υπηρεσίες και πληροφορίες από την επιχείρηση.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πληροφορίες που συλλέγουμε:

Φόρμα Επικοινωνίας:
Με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνοματεπώνυμο , η διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να αποθηκευτούν και να σας απαντήσουμε στο αίτημα σας.

Online Αιτήσεις Πληρωμάτων:

Εγγραφή, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνοματεπώνυμο , η διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να συμπληρώσετε την αίτηση.

Αίτηση, θα σας ζητηθούν τα προσωπικά στοιχεία 2 εκπροσώπων , όπως το όνοματεπώνυμο , η διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης,ταυτότητα. Επίσης τα προσωπικά δεδομένα για οκτώ μέλη των πληρωμάτων.

IP Διευθύνσεις:
Με σκοπό την απόδειξη της συναίνεσης του χρήστη στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, καταγράφεται η IP διεύθυνση της σύνδεσης του στον ιστότοπο, ο χρόνος καθώς και τα στοιχεία για τα οποία έδωσε τη συναίνεσή του. Επίσης το carnivalpatras.gr αξιοποιεί την διεύθυνση IP για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων (Google Analytics) και την ασφάλεια της (αποκλεισμό επιθέσεων spam/hackers).

To carnivalpatras.gr δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα λάβει κατόπιν σαφούς ενημέρωσης και συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων, για συγκεκριμένο σκοπό, με συγκεκριμένη διάρκεια και με ασφάλεια. Τα Προσωπικά Δεδομένα τηρούνται για όσο καιρό διαρκεί η επικοινωνία με τον χρήστη, και όσο απαιτεί η κείμενη νομοθεσία ή τυχόν συμβατική υποχρέωση, αναλόγως και με τη φύση του θέματος.

Σεβόμενο τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών του, το carnivalpatras.gr δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον και εφόσον αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία τις αρμόδιες αρχές (νόμιμο αίτημα δικαστικών, αστυνομικών ή άλλων διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις).

Ο χρήστης έχει στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του, δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, δικαίωμα διαγραφής τους εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός Επεξεργασίας, δικαίωμα περιορισμού της Επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητά τους και δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω Επεξεργασία, καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα του αναγνωρίζει ο Νόμος. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής του αναφορικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του. Η ανάκληση γίνεται με απλή δήλωση ηλεκτρονικά με αποστολή email στο [email protected]

Cookies

Το carnivalpatras.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας των υπηρεσιών του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα να λειτουργούν ομαλά και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες.

Τα Cookies επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη καθώς και την αναγνώριση χρηστών/μελών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, ενώ παράλληλα συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Η σελίδα μας για τη λειτουργία της χρησιμοποιεί τα εξής cookies:

– Αναγκαία cookies για τη λειτουργία της, όπως για την επιλογή κουπονιών , σύνδεση χρήστη και άλλων επιλογών του χρήστη, τα οποία έχουν ισχύ μόνο για την κάθε συνεδρία (session cookies)
– Cookies τα οποία έχουν τεθεί από την υπηρεσία Google Analytics για τη δημιουργία στατιστικών επισκεψιμότητας και κάποια από αυτά είναι μόνιμα, για την αναγνώριση επόμενων επισκέψεων

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων που διέπει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την λειτουργία της Επιχείρησης, συνίσταται βασικά από τον αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) αλλά και από κάθε νόμο ή κανονισμό που έχει εκδοθεί σε συνέχεια ή για την εφαρμογή του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού.