Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ.

 ΠΑΤΡΑ 24/12/2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 2088

Προς Μέλη Δ.Σ.

Απόστολο Αγγελή

Δημήτρη Δημησιάνο

Κώστα Δραγώτη

 Μαρία Λαζαρίδου

 Γιώργο Μαγιάκη

 Ελένη Γκέκα – Τριανταφυλλοπούλου

Κωστ/νο Μαρκέτο

Μαρία Κουρμπανά

Νίκο Χρυσανθακόπουλο

Γιάννη Γιαννακόπουλο                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, σε Έκτακτη Συνεδρίαση την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.00 στην έδρα της Επιχείρησης στην Ακτή Δυμαίων 50, με θέματα συζήτησης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  1. Έγκριση ποσού ενίσχυσης του Συλλόγου «Φλόγα» αντί στεφάνου.

(Εισηγητές Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

 (Εισηγητές Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Ανάκληση αποφάσεων 66 & 73/2017 περί μισθολογικής κατάταξης υπαλλήλων ΙΔΑΧ της ΚΕΔΗ – Καρναβάλι Πάτρας.

(Εισηγητές Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Ορισμός υπευθύνου και αναπληρωτή αυτού για παραλαβή δικογράφων και έγκριση διαδικασίας.

(Εισηγητές Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς).

  1. Έγκριση Τελετής Έναρξης Π.Κ. 2020 & προϋπολογισμού αυτής.

(Εισηγητές Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής Οικ. Έτους 2019.

  (Εισηγητές Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

(Εισηγητές Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς, Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Μαρία Μπέλεχα).

  1. Έγκριση μεταφοράς των αδειών υπαλλήλων ΙΔΑΧ της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών. (ΝΒ.3528/2007 άρθρο49 παρ.3&4 και άρθρο 56 παρ.2,34 Ν.3584/2007)

(Εισηγητές Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς).         

  1. Ορισμός Επιτροπής του Π.Δ.270/81.

(Εισηγητές Πρόεδρος Δ.Σ. κα. Ήρα – Ειρήνη Κουρή, Διευθυντής Επιχείρησης κ. Ορέστης Σκαλτσάς).                                                                                             

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                               

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ

 ΗΡΑ ΚΟΥΡΗ